• Schade, wat nu? Neem dan gerust contact met ons op!
  • Inloggen

Wat te doen bij schade

CATEGORIE

UITGELICHT

Schade aan auto door slecht wegdek

 

Heeft u schade aan auto door een slecht wegdek, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om de schade op de betreffende wegbeheerder te verhalen. In dit blogartikel vertellen we hoe dat in zijn werk gaat.

 

Bewijzen

Wilt u schade aan uw auto verhalen, dan moet u de wegbeheerder schriftelijk (of per e-mail) aansprakelijk stellen. Daarbij moet u kunnen aantonen dat:

  • Er sprake is van een gebrekkig wegdek;
  • De wegbeheerder hiervan op de hoogte is of had moeten zijn, maar geen maatregelen heeft getroffen om de gebreken te verhelpen;
  • U rekening heeft gehouden met het gebrekkige wegdek en dat u voorzichtig heeft gereden.

 

Bovenstaande zaken kunnen bewezen worden door foto’s van de situatie te maken, en de politie te vragen om de situatie te bekijken en een rapport op te maken. Mogelijk zijn er getuigen die een verklaring willen afleggen over het gebrekkige wegdek, en wellicht zelfs kunnen verklaren hoe de schade aan uw auto tot stand is gekomen. In de praktijk blijkt dat het leveren van de juiste bewijzen erg lastig kan zijn. Maar wie niet waagt…

 

Wegbeheerders

In Nederland hebben we vier verschillende wegbeheerders:

  • Rijkswaterstaat (verantwoordelijk voor snelwegen);
  • De provincie (verantwoordelijk voor provinciale wegen);
  • De gemeente (verantwoordelijk voor wegen binnen de bebouwde kom);
  • Het waterschap (verantwoordelijk voor bijvoorbeeld wegen op dijken).

 

U kunt de www.rijkswaterstaat.nl raadplegen om na te gaan wie er verantwoordelijk is voor de betreffende weg.

 

Risicoaansprakelijkheid

Alle wegbeheerders in ons land hebben te maken met een wettelijke risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat de weg zelf, maar ook het zogeheten wegmeubilair (verkeersborden, vangrails, straatverlichting, enzovoorts) aan bepaalde eisen moeten voldoen. De wegbeheerder heeft dus een zorgverplichting; zowel bij de aanleg als bij het onderhoud en de controle van de weg is een redelijke inspanning van hem vereist. Als automobilist heeft u echter ook een eigen verantwoordelijkheid; er wordt van u verwacht dat u anticiperend rijdt, en uiteraard met de nodige voorzichtigheid. Wanneer wordt bepaald dat de door u geleden schade (gedeeltelijk) uw eigen schuld is, dan komt de risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder (gedeeltelijk) te vervallen. Hij is dan niet verplicht om uw schade te vergoeden.

 

Autoschade berekenen

Ongeacht of u recht heeft op een schadevergoeding door de wegbeheerder is het natuurlijk goed om te weten wat de kosten zijn van uw schade aan auto door slecht wegdek. En daarvoor zit u goed op 123autoschade.nl. Hier kunt u gratis offertes voor het repareren van uw autoschade vergelijken. Zo kunt u eenvoudig de beste deal kiezen!

 

KLIK HIER EN START!

Laden ...

Laden