• Schade, wat nu? Neem dan gerust contact met ons op!
  • Inloggen

Wat te doen bij schade

Disclaimer

 

Deze disclaimer geldt wanneer u de website www.123autoschade.nl bezoekt.

 

123AutoSchade.nl, gevestigd aan de Marsmangaarde 10 te Deventer, is eigenaar van de website van 123AutoSchade.nl.

123AutoSchade.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08181603.

 

Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook, is eigendom van 123AutoSchade.nl, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

De content van de website van 123AutoSchade.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het, ondanks deze betrachte zorgvuldigheid, kan voorkomen dat de content verouderd is of onjuistheden bevat. 123AutoSchade.nl aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele schade door hieruit voortvloeit.

 

123AutoSchade.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website, of die van haar schadeherstellers, beschikbare informatie.

 

Een gebruiker van 123AutoSchade.nl mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere in 123AutoSchade.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van 123AutoSchade.nl.

 

Op 123AutoSchade.nl en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wetgeving.

 

Door de website van 123AutoSchade.nl te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van 123AutoSchade.nl, waarin het privacy-beleid van 123AutoSchade.nl is opgenomen.

Laden ...

Laden